Présentation

 

Situation et cadre naturel

À une trentaine de kilomètres au Nord de Bastia, par la D80, la Commune de Luri occupe la plus profonde des vallées du Cap Corse. C’est le centre géographique naturel de la péninsule et tout aussi naturellement la principale voie de passage entre les deux versants Est et Ouest par le col de Santa Lucia (387 m).

En suivant la ligne de crêtes depuis le monte Alticcione (1 139 m), troisième sommet de la chaîne montagneuse du Cap, puis le site mégalithique du « Pinzu a Verghine » (598 m) et la tour emblématique dite de Sénèque (564 m), les collines qui bordent la vallée au Nord descendent, dans une remarquable continuité, vers la mer tyrrhénienne, le regard toujours tourné vers l’Est et l’archipel toscan, à la rencontre de Capraja et de l’île d’Elbe.

La superficie du territoire communal est de 27,53 km². Une originalité à noter : relativement étroite dans sa partie basse, la vallée s’élargit considérablement en remontant vers sa limite Ouest. C’est dans cette zone, à flanc de coteau ou à mi-pente, que s’est établi principalement l’habitat traditionnel comme posé sur un épais couvert végétal. On y retrouve les essences de la forêt méditerranéenne (chêne vert, chêne-liège, arbousier, frêne-orne, …) mais aussi une oliveraie multiséculaire qui constituent une part importante de l’identité paysagère du village, en même temps qu’un patrimoine naturel à préserver.

 

Lochi è ambiente

A una trentina di chilometri nordu di Bastia, nant’à a D80, a cumuna di Luri stà à mezu a più prufonda valle di Capicorsu. Hè u centru geugraficu naturale di a penisula è u locu di passaghju principale trà levante è punente, franchendu a bocca di Santa Lucia (387m).

Quandu si piglia a serra da u monte Alticcione (1139m), terza cima di u serrale di u Capicorsu, dopu u situ megaliticu di u Pinzu à a Verghjine (598m), è a torra simbulica detta di Seneca (564m), si fala à nordu versu di u Mare Tirreniu. Si vede à levante l’arcipelagu tuscanu, si scontranu Capraia è Elba.

A stesa di a cumuna hè di 27,53 km2. Qualcusella da ritene : piuttostu stretta in a so parte bassa, a valle diventa propiu larga ricullendu à punente. Hè custì chì, in i pughjali, à mezu à a custera, s’hè fattu l’abitatu tradiziunale sottu à una virdura zeppa. Ci si pò truvà l’essenze silvestre di u mediterraniu (querciu, suvara, albitru, ornu, ecc.) è ancu un alivetu anticu, chì facenu à tempu l’identità di u nostru paisaghju è un patrimoniu da mantene.


 

 

 Démographie et habitat

La population permanente s’élève à 835 habitants (selon le réajustement de l’INSEE de 2017). Elle peut se multiplier par trois durant la saison estivale, et se répartit en 16 hameaux, ayant chacun son organisation propre, son charme et son unité.

Ils s’égrènent, ainsi dispersés, depuis la chaîne montagneuse jusqu’au rivage : U Liccetu et U Fenu (constamment associés sous la dénomination « a muntagna »), Mercuri, E Spergane, Sorbu, A Piana, l’Alzetu, Castellu, U Poghju, A Gjitta, Castiglioni, A Piazza, A Renula (suprana et suttana), U Campu, U Tufu et Santa-Severa (« A marina »).

Cet habitat éclaté, qui remonte à l’Antiquité (tribu des Vanacini), a des répercussions sur la géographie religieuse : à chaque hameau son ou ses saints protecteurs et sa chapelle. On dénombre donc aujourd’hui 16 chapelles, un ancien couvent capucin sous le vocable de St-Nicolas, un oratoire de confrérie qui fait face à la belle église paroissiale de St-Pierre, inscrite avec son clocher sur l’inventaire des Monuments Historiques.

Santa-Severa enfin, port abri doté d’une capitainerie, est bien le hameau le plus récent : il ne comportait en 1846 que 2 maisons et 16 âmes. La tendance s’est aujourd’hui bien inversée car c’est là que l’on compte le plus grand nombre de constructions, ces 30 dernières années.

 

 

Demugrafia è abitatu

I Luresi sò più o menu 835, sicondu à u censu di l’INSEE di u 2017. A pupulazione cresce trè volte di statina è si sparghje in 16 paisoli, ognunu incù a so forma, a so bellezza è a so unità.

Si sbicinanu, spapersi, da u serrale à a marina : U Liccetu è U Fenu (sempre ligati da u cugnome « a muntagna ») – Mercuri, E Spergane, U Sorbu, A Piana, l’Alzetu – U Castellu, U Poghju, A Ghjitta, Castiglioni, A Piazza, A Renula (suprana è suttana) – U Campu, U Tufu è Santa Severa (“a marina”).

St’abitatu sparnuccitu hè vechju cum’è l’anticu è a tribù di i Vanacini; ci sò e cunsequenze per a geugrafia religiosa: in ogni paisolu u so santu o i so santi prutettori è a so chjapella. Si ne contanu oghje 16, è dinù un anzianu cunventu di i capuccini San Niculaiu, un oratoriu di cunfraternità di fronte à a chjesa paruchjale San Petru, scritta cù u so campanile à l’inventariu di i munumenti storichi.

Per compie, Santa Severa, portu è calata incù u so capitanaghju, hè u paisolu u più recente. In u 1846, hà solu duie case è 16 abitenti. Oghje ne simu à l’oppostu chì hè custì chì si trova a maiò parte di e custruzzioni di l’ultimi 30 anni.